ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
90772   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววัชรี วันเนาว์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : -----------------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจุฬารัตน์ สรรพโส
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชียร มุลตะกร
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสวัสดิ์ ถาลี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : --------------------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเดือนเพ็ญ ทับผา
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : --------------------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุกันญา ต่อพันธ์
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิรินันท์ สายหยุด
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1