ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
90772   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

สำนักงานปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชียร มุลตะกร
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางภรักษา สุวรรณสิม
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : ------------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกรณษา นินทศิลป์
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : --------------------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
(ว่าง)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรปภา ถาเย็นญวน
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
(ว่าง)
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีพาแลว
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : -------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจริยา ศรีคุณลา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรอุมา สุริยเย็น
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองสา ภูมาลา
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
เบอร์ติดต่อ : ------------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชูศักดิ์ สานาคำ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสมร ดามะหาด
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิทยา กุลวิเศษ
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประเสริฐ พลดร
ตำแหน่ง :
ยาม
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1