ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
90776   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

14/10/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200มิลลิลิตรของสถานศึกษาสังกัด สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน ต.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200มิลลิลิตรของสถานศึกษาสังกัด สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน ต.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200มิลลิลิตรของสถานศึกษาสังกัด สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน ต.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง จำนวน 22 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง