ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
90775   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552  

ลงข่าว : 30/12/2552

ด้วยมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนม์พรรษา  82  พรรษา  แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช     ในวันที่  5  ธันวาคม  2552  ผู้ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินและของปวงชนชาวไทย   ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยนัปการ  สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม”

 

                      เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางจึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์  82  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น  เพื่อรวมพลังมวลชนรวมพลังแผ่นดิน  แสดงพลังในความจงรักภักดีของทุกภาคส่วนในตำบลดอนกลาง  จัดสดุดี  จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เทิดไท้องค์ราชัน  82  พรรษา  เพื่อพระองค์ทรงพระเกษมสำราญสถิตย์เป็นมิ่งขวัญธงชัยของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 

กำหนดการจัดงาน  “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ  82  พรรษา  ธันวาคม  2552”

วันเสาร์ที่  5  ธันวาคม  2552

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

 

เวลา  18.00  น.           -  ข้าราชการ  ผู้นำชุมชน  ประชาชน  นักเรียน นักศึกษาพร้อมกัน  ณ

    หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

 

เวลา  18.30  น.           -  ส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน 11  หมู่บ้าน ถวายเครื่องราช สักการะ

   (พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง)  ตามลำดับ

 

เวลา  19.00  น.           -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

   บริเวณพิธี  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์   

 

เวลา  19.19  น.           -  ประธานขึ้นสู่เวทีประดิษฐานพระพรมสาทิสลักษณ์  ถวายคำนับ  เปิดกรวยดอกไม้

-  ถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง)  ถวายคำนับ

-  ประธานประกอบพิธีจุดเทียนชัย  กลับสู่แท่นพิธีการ

-  ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนจากประธานเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรฯ

-  ประธานกล่าวถวายราชสดุดีฯ  และกล่าวนำถวายพระพรฯ

-  จบแล้วบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ

-  จบแล้ว  ร้องเพลงสดุดีมหาราชา  (2จบ)  พร้อมกับผู้มาร่วมพิธี

- จุดพลุ  ดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติฯ “พลุเกริกฟ้า  ก้องปฐพี  สดุดีมหาราชา”

-  รำถวายพระพรฯ

-  เสร็จพิธีเข้าชม : 28