ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
90771   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
มอบบ้านกาชาดให้ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส นายทองสุข ถาโคตร บ้านวังจาน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลาง
มอบบ้านกาชาดให้ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส นายทองสุข ถาโคตร บ้านวังจาน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลาง
 10   10
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 1   59
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
 1   51
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2564
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2564
 5   28
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563 ณ.หอประชุมตำบลดอนกลาง วันที่ 3 ธันวาคม 2563
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563 ณ.หอประชุมตำบลดอนกลาง วันที่ 3 ธันวาคม 2563
 7   17
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563 ณ.หอประชุมตำบลดอนกลาง วันที่ 3 ธันวาคม 2563
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563 ณ.หอประชุมตำบลดอนกลาง วันที่ 3 ธันวาคม 2563
 7   24
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วณ.ห้องประชุมสภา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วณ.ห้องประชุมสภา
 6   45
ประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำ ชี้แจงระเบียบขั้นตอน ผู้ว่าอนุมัติยกเว้นระเบียบข้อ 16 การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน กรณีไม่มีคณะกรรมการบริหารบ้านทิพโสต ณ.ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4,10 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำ ชี้แจงระเบียบขั้นตอน ผู้ว่าอนุมัติยกเว้นระเบียบข้อ 16 การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน กรณีไม่มีคณะกรรมการบริหารบ้านทิพโสต ณ.ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4,10 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 6   20
โครงการสนับสนุนการปล่อยปลาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ.สระน้ำสาธารณประโยชน์ตำบลดอนกลาง
โครงการสนับสนุนการปล่อยปลาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ.สระน้ำสาธารณประโยชน์ตำบลดอนกลาง
 8   17
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างองค์ความรู้และเเนวทางปฏิบัติร่วมกันในการขับเคลื่อน การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างองค์ความรู้และเเนวทางปฏิบัติร่วมกันในการขับเคลื่อน การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโ
 11   44
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ช่วงเช้าท่านนายกเข้าร่วมประชุมโครงการออกแบบระบบส่งเสริมการเรียนรู้คุณภาพสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกล (1 MILLION SMART KIDS PROJECT) ที่ รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม และตอนบ่ายได้ต้อนรับทีมงานโรงพยาบาลสุทธาเวชเเละศ
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ช่วงเช้าท่านนายกเข้าร่วมประชุมโครงการออกแบบระบบส่งเสริมการเรียนรู้คุณภาพสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกล (1 MILLION SMART KIDS PROJECT) ที่ รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม และตอนบ่ายได้ต้อนรับทีมงานโรงพยาบาลสุทธาเวชเเละศ
 12   50
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ.วัดวังจาน โดยชมรมสูงวัยใจเกินร้อย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ.วัดวังจาน โดยชมรมสูงวัยใจเกินร้อย
 13   17
โครงการตำบลมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
โครงการตำบลมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
 8   67
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/ ครังที่ 1  2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/ ครังที่ 1 2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
 10   13
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชนตำบลดอนกลาง วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ สวนกล้วย กรีนวิว รีสอร์ท
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชนตำบลดอนกลาง วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ สวนกล้วย กรีนวิว รีสอร์ท
 9   16


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>