ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
90771   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ประกาศ

ค้นหาจาก :
27/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสูง-ดอนน้อย บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.03 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก 7
27/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลาหมู่บ้าน- บ้านวังแคน หมู่ที่ 11 ตำบลดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 183.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.03 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก 6
27/10/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังจาน-โป่งนางแอ่น บ้านวังจาน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 294.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.03 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1176.00 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก 10
27/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายท่อส่งน้ำในหมู่บ้าน บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย โดยวิธีคัดเลือก 6
27/09/3107 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายท่อส่งน้ำในหมู่บ้าน บ้านทิพโสต หมู่ที่ 10 ตำบลดอนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย โดยวิธีคัดเลือก 5
27/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทิพโสต-หนองเฮีย บ้านทิพโสต บ้านทิพโสตหมู่ที่ 4 ตำบลดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 472.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.03 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1888.00 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก 3
27/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองหญ้าแดงบริเวณที่นานาง วันดี ดอนมหาเทา บ้านเหล่ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 472.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.03 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1888.00 ตรม. องค์การบริหารส่วนตำบลด 3
31/08/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าโรงเรียนบ้านดอนกลางนุกุลวิทย์ ระหว่างบ้านเลขที่ 88 ถึงแยกศาลาประชาคม บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉ 25
03/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยงานดินถนนสายบ้านทิพโสต-วังขอนจิก จำนวน 3 จุด บ้านทิพโสต หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
30/08/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างแยกดอนกลางถุึงหนองนาไร่เดียว บ้านวังจาน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
31/08/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังแคนลงเขื่อนขอนสัก บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
03/09/3107 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่าง บ้านเลขที่ 45 หน้าวัดกลาง จำหมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
07/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
31/08/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างบ้านเลขที่ 168-70 บ้านทิพโสต หมู่ที่ 10 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
27/08/3107 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญเยี่ยม นามวงษา หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
27/08/3107 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทงข้างโรงเรียน จุดที่ 1 บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
25/09/2564 : การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำปี พ.ศ. 2564 11
26/08/2564 : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13
26/08/2564 : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10
11/08/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านไปหน้าวัดบ้านวังแคน หมู้ที่ 7 ตามแบบ ปร 4 ปร 5 แบบแปลน รายการประกอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
11/08/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างร้านค้า-แยกหน้าโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ บ้านโนนอุดม หมู้ที่ 5 ตามแบบ ปร 4 ปร 5 แบบแปลน รายการประกอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
11/08/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างบ้านเลขที่ 75-216 บ้านทิพโสต หมู้ที่ 10 ตามแบบ ปร 4 ปร 5 แบบแปลน รายการประกอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
21/05/2564 : รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 21 พฤภาคม 2564 14
15/05/2563 : รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 14 พฤภาคม 2563 12
15/12/2563 : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม กุมภาพันธ์ 2564 7
01/02/2564 : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 13
05/10/2563 : การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วน 9
13/07/2564 : คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 13
13/07/2564 : คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 15
13/07/2564 : คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 9
20/03/2563 : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 11
14/01/2564 : แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 16
29/06/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินข้างท่อลอดเหลี่ยม เส้นโนนสูง-โนนเขวา บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบ ของ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
23/06/2564 : การขยายกำหนดเวลาการจัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 13
17/12/2563 : รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) 13
03/05/2564 : เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 11
01/10/2563 : เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 14
01/08/2561 : เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10
03/05/2564 : เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 8
18/06/3107 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยงานดินโดยงานดินถมสายหลังวัดดอนกลาง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบ ของ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
18/06/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้น คสล. ข้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลนรายการประกอบแบบ ของ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
22/06/3107 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 10
01/06/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านเลขที่ 110 ถึงสามแยก จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสูง ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร4 ปร5 แบบแปลน รายการประกอบแบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
01/06/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังจาน-หนองนาไร่เดียว หมู่ที่ 2 บ้านวังจาน ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร4 ปร5 แบบแปลน รายการประกอบแบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
22/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างศาลาประชาคม บเานทิพโสต หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลน รายการประกอบแบบ ของ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
22/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร5 แบบแปลน รายการประกอบแบบ ของ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
19/05/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกลาง 10
07/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน 22
01/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้อาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
12/03/2564 : โครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ณ.วัดป่ามฤคทายวัน (วัดป่าหินร่อง) วันที่ 11 มีนาคม 2564 12


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>